מונחים עם התגית - ברז

מגוףסוג של שיבר. מתקן שמורכב על צינור כדי לשלוט בזרימה: לפתוח ולסגור ולכוון את עוצמת הזרימה.
קרטושהמגרמנית - Kartusche – יחידה נשלפת, תרמיל (של כדור), מחסנית. בשיפוצית הכוונה היא לראש סוללת הברז. הראש המרכזי, המנגנון של הברז.
ראש ברז

המנגנון של הברז. מנגנון זה מתחבר אל הברז מצד אחד, ואל ידית הברז מצד שני. מוסת את המים החמים והקרים ושולט על עוצמת הזרם.

רוזטהמגרמנית - Rosette – עיטור, כיסוי היקפי, קבוצת העלים בבסיס הגבעול של הורד. בשיפוצית הכוונה היא לעיטור מתכת היקפי. נפוץ בשימוש מסביב לחורי המפתח במנעול, מסביב לבסיס הידיות וכו'.
שיברמגרמנית – Schieber – שסתום, מגוף, ברז המשמש לויסות לחץ במערכת הצינורות. בשיפוצית הכוונה בדרך כלל תהיה לשיבר הראשי. הברז דרכו ניתן לנתק את כל זרימת המים לבית.