מונחים עם התגית - מיתד

דיבלמגרמנית – dübel – מיתד. פין המשמש לחיבור בין עצמים (במקרה של מיתד עץ) או פין פלסטי בעל חור המשמש כתפס לבורג.
דיבל דפיקה 

מיתד המגיע יחד עם בורג. כאשר דופקים עם פטיש על ראש הבורג הוא נכנס אל פנים המיתד וגורם לו להתרחב, וכך להתקבע אל המשטח אליו הוא הוכנס. בראש הבורג קיימת לרוב חריצת פיליפס המאפשרת לשחרר חלקית את הבורג.

מיתד

מכונה בעיקר דיבל. פין המשמש לחיבור בין עצמים (במקרה של מיתד עץ) או פין פלסטי בעל חור המשמש כתפס לבורג.

מיתד מתברג ממתכתמיתד המיועד לשימוש בקירות גבס. המיתד אינו מצריך קידוח מקדים והוא קודח לעצמו את הדרך בלוח הגבס.
מיתד מתברג מפלסטיקמיתד המיועד לשימוש בקירות גבס. המיתד אינו מצריך קידוח מקדים והוא קודח לעצמו את הדרך בלוח הגבס. המיתד המוצג בתמונה כאן גם מתפצל לאחר כניסת הבורג.
מיתד פרפרמיתד המיועד לשימוש בקירות גבס. לאחר הברגת הבורג אל המיתד, כנפיהמיתד נפתחות ומקנות אחיזה איתנה בקיר הגבס. 
מיתד שרוול מתכתמיתד המיועד לשימוש בקירות גבס. לאחר הברגת הבורג אל המיתד, שרוול המתכת מתקפל ומתהדק מצדו הפנימי של הקיר. יש הקוראים לו גם מיתד  "שושנה".