מונחים עם התגית - מקדח

מקדח כוס 

מקדח עגול ומשונן, בנוי בצורה של כוס ומסוגל לקדוח חורים עגולים בקטרים שונים.

מקדח עץ 

מקדח בעל חוד שפיצי הננעץ במשטח העץ לפני הקדיחה ומונע את היסדקות העץ בעת הקידוח.

מקדח עץ שטוחמקדח עץ שטוח בעל ראש מחודד. הראש המחודד מיועד לנעיצה ראשונית בעץ ולמניעת החלקה של המקדח. המקדח נועד לעשיית חורים עגולים בעלי קוטר גדול יחסית.
מקדח קרמיקהמקדח בעל ראש בצורת חץ. ייחודו ביכולת לקדוח דרך קרמיקה באופן חלק, מבלי לנפץ את החומר שסביב לנקודת הקדיחה.
מקדחה

כלי עבודה חשמלי המיועד לקדיחת חורים במשטחים שונים.