תוצאות חיפוש במונחים ל: מברג פיליפס

בורג פיליפסבורג בעל חריטה מוצלבת בראשו אשר מיועד לפתיחה באמצעות מברג פיליפס. בורג פיליפס מקנה אחיזה טובה יותר למברג ולכן מונע החלקות של המברג.
מברג פיליפסמברג בעל ראש צלב המתאים לשחרור או הידוק של ברגי פיליפס שראשם חרוט גם הוא, בצורת צלב.
פיליפס

ראה ערך מברג "פיליפס".