תוצאות חיפוש במונחים ל: מברג שטוח

בורג שטוח

בורג בעל חריצה בודדת בראשו. הבורג מיועד לפתיחה באמצעות מברג שטוח.

טסטרמברג שטוח קטן שידית האחיזה שלו מבודדת מחשמל. באמצעות הטסטר ניתן לבצע מגוון בדיקות הנוגעות למעבר זרם חשמלי ומכאן שמו. בכל הטסטרים יש נורת חיווי, ובחלקם ישנן סוללות אשר מאפשרות להגדיל את מספר הבדיקות אשר ניתן לבצע. ראה הדרכה. 
מברג קנר

מברג שטוח גדול וחזק. כלי עבודה בין מברג שטוח לאזמל.

מברג שטוחמברג פשוט המתאים לפתיחה או סגירה של ברגים בעלי חריצה בודדת בראשם.