תוצאות חיפוש במונחים ל: מישקים

מישקים נקודות הממשק בין אריחים. פוגות - מרווחים בין אריחי ריצוף או קרמיקה.
פוגהמגרמנית - Fuge – מרווח. מרווח בין חיבורים. מישקים. בשיפוצית הכינוי למרווחים בין חיבורי אריחים.  
רובה

מגרמנית Robbe - פירוש מילולי הוא לאטום. בשיפוצית הכוונה היא לחומר למילוי מרווחים (מישקים / פוגות) . הרובה היא אבקתית ובערבוב עם מים נוצרת תערובת שמאפשרת עבודה. הרובה מגיעה בגוונים שונים.