תוצאות חיפוש במונחים ל: סרט מידה

מטר / סרט מידהכלי עזר למדידה. על הסרט מסומנות שנתות במילימטרים, סנטימטרים ומטרים. הסרט מתקפל ולכן נוח לאחסון (בהבדלה מהסרגל). בשיפוצית מכונה לרוב - מטר.
סרט מידה

כלי עזר למדידה. על הסרט מסומנות שנתות במילימטרים, סנטימטרים ומטרים. הסרט מתקפל ולכן נוח לאחסון (בשונה מהסרגל).