תוצאות חיפוש במונחים ל: שלות

שלותרבים של המילה "שלה". לקוח מגרמנית - Schelle - תופסן, מלחצת. נאמר בעיקר כתיאור לתופסנים המצויים בקצוות שלב תריס הרפפה.