תוצאות חיפוש במונחים ל: SDS

SDSSpecial Direct System - צורת חיבור בין מקדחים או אזמלים אל התפסנית (פוטר) של הפטישון או פטיש החציבה.
בצורת חיבור זו אין צורך לסובב את התפסנית או להעזר במפתח כלשהו. צורת חיבור זו יעילה להעברת כוח אנכי מבלי לפגוע בתפסנית.
פטישוןכלי עבודה שנועד לפעולת קידוח בבטון או לפעולות חציבה קלות. למרות דמיונו הרב למקדחה הפטישון הרבה יותר עוצמתי ומשתמש במנגנון מכני שונה.
קונגופטיש חציבה. כלי עבודה בעל מנוע חזק המיועד לעבודות חציבה שונות. מכונה בשיפוצית "קונגו".